Konstgjorda prickar för snabba båtar

Datoriserade glasögon hjälper befälhavaren att följa rätt väg mellangrunden.
Publicerad

Navigering med fartyg har på senare år ändrat karaktär. Satellitnavigering,datorer, autopiloter och elektroniska sjökort ger ofta mer information änbefälhavaren behöver. En möjlig lösning på det problemet med överinformationpresenterades nyligen av Gustav Hallén i ett examensarbete vidDesignhögskolan i Umeå och i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Hans idé är att den som framför ett skepp ska ha datoriserade glasögon. Iglasögonen presenteras utvald information från det elektroniska sjökortetoch radarn. Samtidigt som befälhavaren ser ut över havet ritar datorn utnödvändig information ­ till exempel farledens sträckning och utvaldarundningsmärken ­ så att det ser ut som om de faktiskt stod ute i vattnet.

Tekniken kallas på engelska augmented reality, något som kan översättas medförstärkt verklighet. Till skillnad från virtuell verklighet ser man alltsåbåde verkligheten och datorns skenverklighet samtidigt.

Befälhavaren väljer själv hur mycket information man vill se och behöver iprincip aldrig ta bort blicken från havet. Gustav Halléns glasögon ochanvändargränssnitt är framtagna i samarbete med bland annat fartygsbefäl påhöghastighetsbåtar. Ännu finns ingen fungerande apparat, bara designskisseroch datorsimuleringar, men Gustav Hallén ser möjligheter att bygga sinaglasögon.

– Mycket av tekniken finns, även om det krävs en del förfiningar, säger han.Ett av de svåraste problemen är att datorerna tidigare inte riktigt hunnitrita bilderna på glasögonens genomskinliga skärm tillräckligt ofta.

Gustav Hallén, som själv provat ett fungerande amerikanskt system, berättaratt man därför kan bli yr och illamående. Han tror dock attberäkningstekniken inom en tioårsperiod har blivit tillräcklig för attsystemet ska fungera fullt ut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor