Uatn porbelm?

En rolig språklighet kom till redaktionen via e-post för en tid sedan(bilden).
Publicerad

Texten går märkligt lätt att läsa. Men stämmer verkligenpåståendet i sista meningen, att vi inte läser varje bokstav för sig, utanorden som helhet. Det skulle betyda att ordbilden är delvis oberoende avbokstävernas ordning.

E-brevets svenska text går att spåra till ett engelskt original som börjadeskickas runt på nätet i september. Det finns några olika varianter, men allamed samma förklaring till varför det är läsbart.

Lars Melin vid Stockholms universitet tror dock att skälet till att vi såsnabbt kan läsa och förstå texten snarare har med ordföljden att göra. Vårtolkning av en text styrs i hög grad av ordföljden ­ och den i sin tur avsmåord, artiklar, konjunktioner och ändelser som är så korta att de intestörs av omkastningar.

– Man kan göra många experiment med att utnyttja övertydligheten i ord. Denholländske psykologen Herman Bouma har skrivit texter där alla bokstäver medstaplar reduceras till ett tecken och alla utan staplar reduceras till ettannat, och det blir märkligt läsbart, berättar Lars Melin.

För ord som läses utan sammanhang stämmer dock påståendet i e-brevet.Psykologerna Richard Shillcock vid University of Edinburgh och PadraicMonaghan vid University of Warwick har visat att början och slutet på ettord är viktigast när vi läser. Det finns flera teorier om varför, men densom Richard Shillcock själv gör gällande är att vi delar orden på mitten ochskickar delarna till var sin hjärnhalva för tolkning. Ju fler bokstäver somhamnar i rätt halva, desto lättare kan vi tolka hela ordet. I sinadatormodeller av hur hjärnan fungerar har de också lyckats visa att entudelning prioriterar utsidan av ett ord och bryr sig mindre om ordningeninuti.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor