Allt om fiskar

Fiskar från hela världen kan studeras om man klickar in sig på databasen FishBase.
Publicerad

Här finns information om 28 000 arter, och fler arter tillförs fortlöpande. Basen är uppbyggd kring vetenskapliga data om fiskar, deras levnadsvillkor, släktskap, utseende – ja, man kan till och med lyssna på hur vissa fiskar låter.

FishBase innehåller en komplett kurs i fiskkunskap på engelska och fyller på så sätt ett stort behov. För huvudsyftet med basen är att öka kunskaperna om hur fisket kan göras hållbart, fram för allt i utvecklingsländerna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor