Lax bedöms olika

I en stor amerikansk undersökning som publiceras i tidskriften Science jämförs halterna av 14 olika organiska miljögifter i fisk från odlingar i Europa och Nord- och Sydamerika.
Publicerad

Forskarna har undersökt innehållet av gifter som anses öka risken för levercancer och andra cancerformer, främst dioxiner, PCB, dieldrin och toxafen.

Enligt den amerikanska miljömyndigheten EPA är gifthalterna så höga i odlad lax att man bör begränsa konsumtionen. Odlad lax från Skottland och Färöarna bör inte ätas oftare än en gång var fjärde månad. Men experterna är inte eniga.

– Den amerikanska riskbedömningen är i våra ögon alltför sträng. Världshälsoorganisationen och EU ser inga problem med den odlade laxen, säger Per Ola Darnerud, toxikolog vid Livsmedelsverket.

– Däremot anser vi, utgående från dioxinhalterna, att kvinnor i barnafödande ålder inte bör äta vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern oftare än en gång i månaden. Samma råd gäller även annan vildfångad fet Östersjöfisk, exempelvis strömming.

Väl försiktigt om vildfångad lax och strömming

I notisen om lax på sidan 5 ska den sista meningen utgå. Enligt Livsmedelsverket kan gravida och ammande kvinnor äta vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern högst en gång i månaden. Samma gäller strömming och annan vildfångad fet Östersjöfisk. Detaljerade kostråd finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor