Olycksrisk med IT i trafiken

Så kallade intelligenta transportsystem, ITS, kan leda till nya olyckor. Det visar en utredning från Vägverket.
Publicerad

Resultaten pekar på att när förare i alltför hög grad förlitar sig på teknik, kan bilens säkerhetssystem bli mindre effektiva än avsett. Hit hör trötthetsvarnare, avståndshållande farthållare och antisladdsystem.

Ett exempel är omställbara fartbegränsningsskyltar där fartgränsen automatiskt anpassas efter bland annat väglaget. Den som förlitar sig på dessa lever farligt om systemet inte upptäcker blixthalka, enligt utredarna. Ett annat exempel är att ett fel i programmet till alkolåset kan göra att landets ambulanser vägrar starta ett visst datum. Liknande fel kan få antikollisionssystemet att utan anledning bromsa en bil.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor