Meditation mot utmattning?

En metod som hjälper mot återfall i depression ska nu prövas på utmattade patienter.
Publicerad

– Vi vet att meditationstekniken ”mindfulness” är effektiv när det gäller att förebygga återfall i vanlig depression. Vi ska nu prova om den har samma effekt på utmattningssyndrom, säger Marie Åsberg, professor i psykiatri, som tillsammans med kollegan Åke Nygren leder ett stort forskningsprojekt om depression och utmattning, DU-projektet, vid Karolinska institutet. Utmattning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och bidrar till de höga sjukskrivningstalen. Varje metod som framgångsrikt kan återföra patienterna till en normal vardag är ytterst värdefull.

En viktig del av rehabiliteringen efter en depression är att lära sig att hantera stress, och det är här den nya meditationstekniken kommer in. Genom att regelbundet träna sig i avspänd, vaken och icke-värderande uppmärksamhet når utövaren ett inre lugn, som ökar motståndskraften mot psykisk stress. Att metoden verkligen hjälper mot återfall i depression har visats i studier vid University of Cambridge och University of Oxford. Här ingick 150 patienter med diagnosen depression som mått bra de senaste tre månaderna. En grupp fick behandling med mindfulnessbaserad kognitiv terapi, medan övriga fick traditionell behandling. Andelen återfall i depression halverades, från 70 till 35 procent, bland de patienter som fick den nya behandlingen jämfört med patienterna i kontrollgruppen. Resultaten har publicerats i Journal of Consulting and Clinical Psychology.

I det svenska DU-projektet ingår en rad olika behandlingsformer för utmattningssyndrom, såsom kognitiv psykoterapi, gruppsykoterapi och arbetsträning.

Behandlingsprogrammet utvärderas år 2006.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor