Hur andas fågelungen i ägget?

Hur kan en fågelunge andas inuti ägget?
Publicerad

Svar:

Människofoster får sin syreförsörjning via moderns blod, men kycklingar är i sitt ägg separerade från hönan. Den näring som fågelungen behöver finns i ägget, men just syre tas upp genom porer i äggskalet. Ett vanligt hönsägg innehåller omkring 10 000 porer. Ut genom dessa försvinner också koldioxid och vattenånga. Fågelungen andas ännu inte med lungor, utan den tar upp syre via en av de fosterhinnor som omsluter den, den så kallade allantoïs. Blod från fostret cirkulerar ut till allantoïs, där det avger koldioxid och tar upp syre.

Vid äggets trubbiga ände finns en luftkammare som bildas mellan de båda skalmembranen. Denna kammare ökar i storlek allteftersom vatten (via vattenånga) avdunstar från ägget. När det närmar sig kläckning pickar fågelungen hål på luftkammaren. Fågelungen andas av luften och då börjar lungorna att fungera samtidigt som den fortfarande får syre via allantoïs. När den pickar sig ut genom äggskalet övergår den till att andas helt med hjälp av lungorna.

Fåglar härstammar från reptiler, och Forskning & Framsteg vände sig till herpetologen Torbjörn Peterson, Naturhistoriska riksmuseet, för att få klarhet i hur reptilfoster andas i sina ägg. Han berättar att reptiler och fåglar har mycket likartade ägg och att utbytet av syre och koldioxid går till på liknande sätt. Den stora skillnaden i äggets konstruktion är att reptiler saknar luftkammare. En annan olikhet är hur äggen hålls varma.

– Eftersom reptiler saknar egen kroppsvärme måste de lita till solen eller förmultningsvärme för att kläcka sina ägg, medan fåglar som är varmblodiga ruvar, säger Torbjörn Peterson.

Groddjur saknar däremot fosterhinnor i sina ägg, och de måste därför utvecklas i fuktiga miljöer, där äggen tar upp syre från vattnet. Några få ödlor (bland andra valsskinkar i Sydeuropa och Nordafrika) har löst fostrens syrebehov på ett avancerat vis – deras foster bärs i äggledaren och får syre via en form av moderkaka som liknar däggdjurens.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor