’Riv pyramiderna!’

Det var nära att de välkända pyramiderna i Giza utanför Kairo revs på 1830-talet. Stenarna behövdes till ett dammbygge.
Publicerad

På 1800-talet ingick Egypten i det islamiska Osmanska riket, och landet styrdes åren 1805-49 av en guvernör av albanskt ursprung: Muhammad Ali Pasha. Hans styre karakteriserades av raska moderniseringsprojekt som genomfördes av experter av såväl egyptiskt som europeiskt ursprung. Många britter och fransmän verkade i hans tjänst. En av de senare, Louis Maurice Adophe Linant de Bellefonds, blev på 1830-talet chefsingenjör hos Muhammad Ali och genomförde kanalbyggen, hamnkonstruktioner, bevattningssystem, vägarbeten och brunnsbyggen. Han var även med om att bygga Suezkanalen, som blev klar 1869.

Ett av de stora projekt som Linant var involverad i var ett dammbygge vid nedre Nilen som troligen skedde år 1833. För att skynda på bygget föreslog den otålige Muhammad Ali att man skulle använda de redan befintliga stenblocken i pyramiderna till bygget. Både sprängning och nedmontering av pyramiderna sten för sten diskuterades av Muhammad Ali och hans rådgivare. Det var bråttom – Muhammad Alis regim karakteriserades av en ”full-fart-framåtanda”, enligt Linants memoarer.

Linant var en av Muhammad Alis favoriter, men han förstod att om han opponerade sig mot rivningen skulle han bytas ut. Hans sätt att försöka rädda pyramiderna var att sammanställa en rapport som gav vid handen att frakt av de 28 800 stenblock som behövdes – 480 om dagen – skulle vara dyrare än att köpa nya. Samtidigt publicerade den franske generalkonsuln i Egypten, som fått nys om projektet, en artikel som kritiserade den planerade ”vandalismen”.

Sannolikt övertygades Muhammad Ali mer av Linants siffror än av kritiken, och pyramiderna står fortfarande kvar.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor