Hur fungerar mänskliga feromoner?

En beståndsdel i manlig svett ökar kvinnors uppmärksamhet.
Publicerad

De flesta däggdjur kan uppfatta speciella doftämnen, så kallade feromoner, som utsöndras av andra individer inom arten. Även mycket låga halter i luften påverkar beteendet hos artfränder.

Johan Lundström, psykolog vid Uppsala universitet, har forskat om mänskliga feromoner. I sin doktorsavhandling beskriver han hur ett ämne i mäns svett, androstadienon, höjer kvinnors uppmärksamhet.

1. Varför började du undersöka mänskliga feromoner?

– Jag fascinerades av att min hund var så skicklig på att avgöra social status via lukter. Från början var jag inriktad på att motbevisa att det förekommer mänskliga feromoner, men det gick inte så bra.

2. Hur påverkas kvinnor av feromonet?

– Vi har gjort en serie studier. I en lät vi fyrtio svenska, heterosexuella kvinnor lukta på feromonet, men i så låg halt att de inte kände att det fanns och dessutom med kryddnejlika som luktmaskör. Som kontrollsubstans hade vi en lukt som de uppfattade som identisk. Kvinnorna rapporterade att de blev betydligt mer uppmärksamma när de fick androstadienon under näsan. Intressant nog behövs rätt förutsättning för att få effekt: en man måste finnas i rummet.

– Tillsammans med tyska kolleger studerade jag även 15 kvinnors hjärnor med hjälp av magnetkamera. De fick lukta på tre olika ämnen, alla lika ”påträngande och illaluktande”, enligt kvinnorna. Det var feromonet androstadienon och ett annat ämne som också förekommer i manlig svett, androstenon. De båda molekylerna liknar varandra, men androstenon är ett välkänt grisferomon. Den tredje molekylen var svavelväte.

– Då visade det sig att de områden i hjärnan som har att göra med uppmärksamhet är mer aktiva när kvinnorna luktar på det manliga feromonet än på de båda andra ämnena. Med hjälp av en metod att mäta skillnader i hjärnaktivitet som kallas ERP-teknik gick det dessutom att se att feromonet tas om hand 20 procent snabbare i hjärnan.

3. Vad är mänskliga feromoner bra för?

– Jag tror att de kan vara en hjälp på vägen att hitta en partner som är tillräckligt genetiskt annorlunda för att skaffa barn med. Däremot tror jag inte att de egentligen påverkar vem vi tycker är attraktiv. Som människor har vi en omfattande kulturell överbyggnad och är också mycket beroende av synintryck.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor