Svart hål utan värdgalax förvånar

Kan den försörjas av mörk materia?
Publicerad

Det tunga svarta hålet upptäcktes när astronomer studerade ett tjugotal kvasarer med hjälp av världens största teleskop i Chile och rymdteleskopet Hubble. Man tror att kvasarer är en sorts aktiva galaxkärnor som avger extremt mycket strålning. Detta kan förklaras av att de härbärgerar supermassiva svarta hål, hundratals miljoner gånger tyngre än solen.

Strålningen alstras när dessa jättehål slukar infallande materia från den omgivande galaxen. Men när astronomerna vände sina teleskop mot kvasaren HE0450-2958, ungefär 5 miljarder ljusår bort, fann de ingen värdgalax i närheten.

En förklaring kan vara ett rymdmoln i närheten av kvasaren – kanske den har blivit kvasarens matförråd. I så fall, tror man, har kvasaren en äventyrlig historia bakom sig med dramatiska rymdkollisioner i det förgångna.

En annan möjlig förklaring är att en omgivande galax faktiskt finns där men är osynlig – kanske består den av mörk materia.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor