Unikt 1400-talsvrak undersöks

Arkeologer undersöker ett förlist skepp för att få en bild av medeltidens handelssjöfart.
Publicerad

Utanför Bohusläns kust vid Skaftölandet strax söder om Lysekil har en fritidsdykare hittat ovanliga föremål, som visat sig härröra från ett förlist handelsfartyg. Upptäckten gjordes häromåret men har just offentliggjorts. Träprover från bordläggningen har daterats till 1430-talet, och skeppet är troligen polskt.

– Det är extremt ovanligt att hitta medeltida handelsfartyg som förlist med last och allt, säger Staffan von Arbin, arkeolog och dykare vid Bohusläns museum.

Ombord på fartyget, som är uppåt trettio meter långt, finns tackor av järn och koppar samt tegel. I tunnor ombord förvarades kalk, och i en annan last svart klibbig tjära eller beck. Vilket det är får laboratorieanalyser avgöra.

– Kanske var detta ett Hansafartyg som trafikerade Gdansk i Polen och någon hamn här i Bohuslän, som vid denna tid var norskt, säger Staffan von Arbin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor