Farlig första änkemånad

Det har länge varit känt att om en gift person dör löper den kvarlevande partnern ökad risk att själv avlida strax därpå.
Publicerad

Nu finns siffror på denna risk.

Amerikanska forskare har analyserat både dödsfall och inläggning på sjukhus under perioden 1993-2002 hos drygt en halv miljon gifta par. Det är den största undersökningen i sitt slag.

Personerna var vid studiens början mellan 65 och 98 år, och under tioårsperioden dog hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna.

När en make dör stiger hustruns risk att dö inom en månad med hela 61 procent. För en änkling är motsvarande riskökning 53 procent.

Bakgrunden är att den kvarlevande utsätts för svår stress, där sorg, saknad, ensamhet och oro för framtiden är vanliga reaktioner. Stress kan både påverka immunsystemet och intensifiera redan befintliga hälsoproblem.

Studien visar också att dödsrisken ökar första månaden om ens partner läggs in på sjukhus för allvarlig sjukdom, för kvinnor med 44 procent och för män med 35 procent. Resultaten rapporteras i New England Journal of Medicine.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor