Skrovlig yta minskar motståndet

Bromsande luftvirvlar fördröjs av ojämnheter, tvärt emot tidigare teorier.
Publicerad

Vindtunnelförsök på Kungliga Tekniska högskolan visar att små cylinderformade upphöjningar i en yta fördröjer övergången från välordnad, så kallade laminär, strömning till oönskad turbulent strömning.

Det betyder att regelbundet utplacerade ojämnheter på till exempel en flygplansvinge kan minska luftmotståndet radikalt och därmed även bränsleåtgången. Bakom resultaten, som publiceras i tidskriften Physical Review Letters, ligger forskarassistent Jens Fransson, vid Institutionen för mekanik.

När det gäller strömlinjeformade föremål står turbulensen för den största delen av luftmotståndet. Stora ansträngningar görs för att hitta sätt att minska luftvirvlarna. Det är sedan tidigare känt att en mönstrad yta kan minska turbulensen och därmed också motståndet. Men de nya resultaten visar att man snarare kan fördröja turbulensen än minska den. I vissa fall får man turbulensen att uppstå först efter det att luftströmmen har lämnat flygplansvingen.

Upptäckten går emot den vedertagna uppfattningen att en ojämn yta snarare tidigarelägger omslaget till turbulens.

Nu återstår att pröva teorin i verkligheten och visa att ojämnheterna faktiskt minskar det totala luftmotståndet.

Slät, mönstrad eller slemmig?

Forskning & Framsteg
Nr 5/79s

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor