Unga med stroke behöver ny behandling

Allt fler unga drabbas av stroke, framför allt kvinnor. För att komma åter i arbete krävs kognitiv rehabilitering.
Publicerad

Ungefär 30 000 svenskar drabbas varje år av slaganfall, stroke. Sedan slutet av 1980-talet har andelen som är yngre än 65 år ökat kraftigt, och störst är ökningen bland kvinnor. Utvecklingen tros bero på förändrade livsvillkor i kombination med en mer ohälsosam livsstil. Det visar en ny doktorsavhandling av Jennie Medin vid Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet.

– Vi stressar för mycket och rör oss för lite. Många lider av högt blodtryck utan att veta om det, säger Jennie Medin.

Som en källa till ökad arbetsrelaterad stress pekar hon bland annat på 1990-talets stora nedskärningar, som inte minst drabbade kvinnodominerade arbetsplatser. Hon visar också att kvinnor mellan 50 och 59 år är den patientgrupp som ökat mest.

De tillhör en generation där kvinnan, förutom att arbeta heltid, också förväntas ta hela ansvaret för hem och barn. Dessa kvinnor upplever ofta hög stress både på arbetet och i hemmet.

Att andelen unga strokepatienter växer innebär att vården måste anpassas. Den fysiska rehabiliteringen behöver kompletteras med kognitiv träning, eftersom det ofta är den typen av handikapp som hindrar patienten från att börja arbeta igen.

Ett vanligt problem efter stroke är försämrad koncentrationsförmåga. Det beror på att arbetsminnet drabbas hårt. Tidigare trodde inte forskarna att detta minne går att förbättra, men studier vid Karolinska Institutet har visat att det faktiskt är möjligt.

Helena Westerberg, psykolog vid Äldreforskningens hus, har varit med om att utveckla ett datorbaserat övningsprogram. Den patenterade metoden är i första hand framtagen för att hjälpa barn med ADHD, men den har nyligen vuxenanpassats och utvärderats för personer med stroke. Under fem veckor utförde nio strokepatienter 25 träningspass var. Efteråt presterade de märkbart bättre i olika tester av arbetsminnet.

– Mest glädjande var att de dessutom upplevde en förbättring i vardagen och på arbetet, säger Helena Westerberg.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor