Inte mycket har hänt för att miljöanpassa byggbranschen.

Pernilla Gluch vid Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har nyligen lagt fram en kritisk avhandling om grönt byggande efter 15 års satsningar på miljöanpassad byggverksamhet.
Publicerad

1. Hur står det till med det gröna byggandet i Sverige?

De som bygger är medvetna om att miljöhänsyn är viktigt, men det är fortfarande en bra bit kvar till att faktiskt bygga grönt. Informationskampanjer och nya ledningssystem har måhända strukturerat miljöarbetet. Men de har också medfört att det har byråkratiserats och avgränsats till att beröra ett fåtal öronmärkta aspekter, till exempel hanteringen av kemikalier.

2. Varför ser det ut så?

Byggföretagen har inrättat miljösamordnare och miljöansvariga, men tar inte vara på rollen. De miljöansvariga får bara en kontrollfunktion. Ofta är det unga människor på den här positionen, och de går ut med liv och kraft men blir nedtagna på jorden när de tvingas medla mellan en svagt förankrad miljöpraxis och en dominant och institutionaliserad projektpraxis. Det är dessutom en stark pratkultur i byggbranschen – man pratar mycket, men läser lite. Problemet är just att det mesta som förmedlats kring grönt byggande har varit i skriven form. Därför når kunskapen inte fram.

3. Vad kan man göra för att det gröna byggandet ska ta fart på allvar?

Framgångsrikt miljöarbete bygger på aktiv diskussion, inte på att fylla i papper. De miljöansvariga måste ges högre status och få en tydligare roll i företaget. De måste vara synliga i projekten och ha en professionell identitet. De skulle faktiskt kunna fungera som en länk mellan olika byggprojekt och minska isoleringen mellan dem.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor