Medeltidsvrak mitt i Stockholm

Förra hösten påträffades ett vrak i Mälaren intill Slussen i centrala Stockholm. Nu undersöks det av arkeologer.
Publicerad

I samband med Banverkets projektering av citybanan, en ny järnväg tvärs igenom huvudstaden, har arkeologer på bottnen av Riddarfjärden hittat en båt som enligt kol 14-dateringar är från mitten av 1300-talet. Båten är en större roddbåt som troligen användes för godstransporter mellan Södermalm och Gamla stan eller Norrmalm.

– Båten är omsorgsfullt byggd, inget hastverk, berättar Marcus Hjulhammar, arkeolog och projektledare vid Statens maritima museer, för Forskning & Framstegs utsända.

Båten har använts under många år, det kan vi se på lagningarna i skrovet. Bottnen är kravellbyggd och borden, skrovsidorna, klinkbyggda, ungefär som på en kogg, Hansans vanligaste handelskepp. Kravell innebär att plankorna ligger kant i kant med varandra så att bordläggningen blir slät, medan klink i stället innebär att plankorna går omlott. Analyser av virket och drevmaterial som användes som tätning kommer att ge ytterligare information om skeppsbyggnadstekniken på 1300-talet.

– Vi har stora kunskapsluckor när det gäller 1300-talet, säger Marcus Hjulhammar. Vraket kan lära oss mycket.

På medeltiden gick de flesta godstransporter sjövägen, och det finns enligt Marcus Hjulhammar troligen många oupptäckta gamla båtar på bottnarna i Stockholm.

Riddarfjärdens botten innehåller historia i många lager. Förutom vraket kunde vi studera mängder av 1800-talsskor och öl- och porterflaskor, ett par medeltida vantar, massor av stenkol från ångbåtarnas tid – samt lukta på hundra år gammal parfym från en flaska i bottenslammet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor