Tanka färgglada bollar

En finurlig lösning på hur bilar ska kunna tanka vätgas.
Publicerad

Bilar drivna med vätgas har hög verkningsgrad och släpper bara ut vattenånga. Problemet hittills har varit att tanka och förvara vätgasen på ett säkert sätt i bilen. Professorn och innovatören Lars Stenmark och materialvetaren Hugo Nguyen, båda vid Uppsala universitet, har kommit på en finurlig lösning. De tänker sig att man lagrar gasen under högt tryck i pingisbollar av titan.

Bollarna, som kallas makrosfärer, ska säljas styckevis. Små bollar klarar tryck bra. Makrosfärerna klarar enligt Hugo Nguyen utan problem 500 bar, vilket räcker för att man med en tank på 160 liter – motsvarande ett par tusen bollar – ska kunna köra 50 mil. När bollarna är tömda lämnar man tillbaka dem och får nya fyllda.

Gasen släpps in och ut i bollarna med smarta ventiler i mikrometerstorlek. Ett kiselchips som bara är 4 millimeter i fyrkant rymmer filter, inloppsventil, tryckregulatorer och utloppsventil. Chipset styrs av omgivningens tryck. Vid atmosfärstryck är bollarna helt täta. För att öppna ventilen och få bollen att släppa ut gasen ökas trycket något i den omgivande bränsletanken. Ökar man trycket ytterligare, släpper i stället bollen in vätgas.

Forskarna räknar med att bollarnas livslängd är mellan tre och fem år. De tänker sig en färgmärkning av bollarna så att de kasseras i god tid innan de slits ut. Ett år tillverkar man röda bollar, nästa år blir de gula, ett tredje år gröna.

Lagringskonceptet är patenterat och inte begränsat till fordon. Det ska också kunna användas i exempelvis datorer, satelliter, gräsklippare och mobiltelefoner.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor