Pojke i öst, flicka i väst

I Kina väljer man bort flickfoster, men också vi svenskar har preferenser när det gäller könet på våra barn.
Publicerad

I Kina har enbarnspolitiken lett till ett överskott på pojkar. Nu varnar lundasociologen Lisa Eklund, som för FN:s räkning undersökt könsförskjutningarna i Kina, för följderna. När flickorna blir färre, ökar kränkningarna. Unga kvinnor tvingas gifta sig tidigare och förlorar på så sätt möjligheten att skaffa sig egen status.

Trots att myndigheterna i ett par år försökt öka benägenheten att behålla flickfoster, syns ännu inga förändringar, inte ens bland mer välutbildade.

I Sverige aborteras inte foster på grund av kön, men om man tittar på tillräckligt stora kullar, går det att visa att flickor är något populärare än pojkar.

– Skillnaderna är mycket små men ändå tydliga när man studerar mönstret för att skaffa ett tredje barn, säger demografen Gunnar Andersson vid Max Planck-institutet i Rostock som gjort studien.

I Danmark, Norge och Sverige finns en preferens för flickor.

– Det intressanta är att i Finland är det tvärtom, säger Gunnar Andersson. Där finns en svag övervikt i önskan att få pojkar. Möjligen kan man hänföra det till Finlands sena industrialisering, men ännu vet vi inte vad skillnaderna beror på och om de ska tas som intäkt för flickors stärkta position i samhället i övrigt.

Industrialisering, modernisering och mer jämlika villkor leder alltså inte till helt jämlika preferenser, utan till nya och andra önskemål om vilka barn vi vill ha.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor