Fuskare gjorde vetenskapligt genombrott

Den koreanske stamcellsforskaren lyckades, trots allt, ta fram unika stamceller.
Publicerad

Stamcellsforskaren Woo Suk Hwang sade sig i maj 2005 ha klonat det första mänskliga embryot – en världssensation när nyheten presenterades i vetenskapliga tidskrifter och massmedier. Följande vinter avslöjades dock att det inte var sant, och även att han emot etiska regler förmått sina kvinnliga underställda att bidra med sina ägg. Nu har amerikanska forskare upptäckt att han trots allt gjorde ett vetenskapligt genombrott. De redovisar sina fynd i tidskriften Cell Stem Cell.

De embryonala stamceller som Woo Suk Hwang tog fram visar sig härstamma från ett embryo som tillkommit via jungfrufödsel, så kallad partenogenes. Detta är ett hos människor mycket ovanligt fenomen där ägget börjar utvecklas till ett embryo trots att det inte har befruktats av någon spermie. Aldrig tidigare har ett sådant embryo levt tillräckligt länge för att det skulle gå att ta fram levande stamceller.

Embryonala stamceller som har skapats på detta vis är genetiskt identiska med kvinnan som donerat ägget och skulle därför kunna användas för stamcellsterapi, utan risk för att cellerna stöts bort.

Partenogenes, och inget annat

I notisen *Fuskare gjorde vetenskapligt genombrott*, används felaktigt ordet *partogenes*, som ska vara *partenogenes*. Termen härstammar från grekiskans *parthenos*, som betyder jungfru. Man kan tänka på Parthenon, templet som är tillägnat jungfrugudinnan Athena. Stort tack till Jörgen Malmquist, ämnesexpert i medicin, Nationalencyklopedin, som påpekade felet. Artikeln på webben är rättad.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor