Koldioxid avskiljs bättre

En ny förbränningsmetod ger renare rökgaser, men det kostar att få fram ren koldioxid.
Text Johan Falk
Publicerad

Ett sätt att ta hand om koldioxid från fossila bränslen är att djupförvara den i berggrund eller tömda oljelager. Men för att det ska vara möjligt krävs att koldioxiden är ren. I en ny doktorsavhandling från Chalmers tekniska högskola visar sig så kallad oxyfuelförbränning vara en lovande metod för att få rena rökgaser.

– Oxyfuelförbränningen sker i ren syrgas blandad med recirkulerad rökgas, i stället för i vanlig luft, säger Klas Andersson som skrivit avhandlingen.

Eftersom syrekoncentrationen kan styras går det att optimera förbränningen, och halten koldioxid kan bli så hög som 95 procent av rökgaserna. Dessa går då att slutlagra, till skillnad från rökgaserna från en vanlig anläggning där koldioxidhalten är under 20 procent.

– Koldioxidavskiljningen kostar energi. Det måste därför kosta pengar att släppa ut koldioxid för att metoden ska vara lönsam. Vi har visat att kostnaden för avskiljning av koldioxid är cirka 200 kronor per ton när brunkol används som bränsle, säger Klas Andersson.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor