Så blir det knut på sladden

Nyfikna forskare gjorde modell för spontana knutar.
Text Johan Falk
Publicerad

Att sladdar och snören bildar trassel verkar närmast vara en naturlag. Douglas Smith och Dorian Raymer, fysiker vid University of California, San Diego, USA, bestämde sig för att ta reda på hur det går till.

I en serie experiment lät de olika långa snören tumla runt i olika stora lådor, under olika lång tid och med olika hastighet. Varje försök upprepades minst hundra gånger, och efter 3 415 försök hade inte mindre än 120 olika knutar uppstått. Knutarna analyserades sedan med hjälp av matematisk knutteori.

– Vi blev förvånade över hur många olika slags knutar som uppstod. De flesta var så kallade primknutar, vilket betyder att det oftast bara uppstod en knut per snöre, säger Dorian Raymer.

Avgörande för att knutar skulle bildas var att snörena var åtminstone lika långa som lådans omkrets. Sannolikheten för att det skulle bildas en knut på 10 sekunder var dock aldrig högre än omkring 50 procent.

– I ett visst intervall ger längre snöre kraftigt högre sannolikhet för knutar. Men efter en viss längd spelar längden ingen större roll, säger Dorian Raymer.

Knutar är inte bara viktiga när det gäller sladdtrassel, utan också för att förstå exempelvis hur proteiner formas.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor