Diskriminering inte bara fördomar

Ju mer man tror på makthierarkier, desto mer benägen är man att diskriminera.
Publicerad

– Jag har undersökt när normal fördomsfullhet blir destruktiv, säger Alexandra Snellman, fil.dr i psykologi vid Uppsala universitet, som låtit ett hundratal människor svara på enkäter om sin till-tro till hierarkier, samt om hur de skulle agera i olika fingerade hjälp- och bestraffningssituationer.

Det visar sig att de som har störst tilltro till hierarkier är mer villiga att bestraffa exempelvis de snattare som det finns ett stort kulturellt avstånd till. Men de gör ingen skillnad på folk de vill hjälpa.

– Det betyder att de gärna hjälper nästan vem som helst som frågar om en mindre tjänst som att bära något, men de är däremot beredda att ge en svensk mildare straff för snatteri än en person från Mellanöstern, säger Alexandra Snellman.

Tilltron till hierarkier ökar bland äldre. Personer som inte är så öppna för nya erfarenheter brukar dessutom vara mer benägna att tänka i hierarkier, och män tror mer på rangordningar än vad kvinnor gör.

– Det finns en tydlig könsskillnad, säger Alexandra Snellman. Och människor som betonar ett ”vi och dom-tänkande” är mer benägna att diskriminera.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor