Från hudcell till stamcell

Med en japansk metod går det att omprogrammera mänskliga hudceller.
Publicerad

I november väckte den japanske forskaren Shinya Yamanaka stor uppståndelse när han och hans kolleger vid Kyotouniversitetet kunde få mänskliga hudceller att bli så kallade pluripotenta celler, alltså celler som liknar embryonala stamceller på så vis att de kan bilda alla slags kroppsceller. Resultaten redovisades i tidskriften Cell.

Hittills har denna typ av stamcellsforskning varit omgärdad av en mängd etiska dilemman, eftersom det krävts överblivna embryon från provrörsbefruktning.

De japanska forskarna styrde hudceller att utvecklas ”bakåt” när de förde in fyra nya gener i cellerna med hjälp av ett retrovirus. De omprogrammerade cellerna kan likt stamceller bilda de tre groddblad som kan ge upphov till alla slags celler. Exempelvis kan tolv dagar gamla cellklumpar slå rytmiskt, som hjärtmuskelceller.

En av de fyra gener som användes var c-myk, som är problematisk eftersom den kan orsaka cancer. I december rapporterade dock forskargruppen i tidskriften Nature Biotechnology att de lyckats göra om konststycket med bara de tre andra generna. Dessa kodar för så kallade transkriptionsfaktorer, gener som styr andra gener.

En stor fördel är att det går att skapa individanpassade celler.

– Rent biologiskt är det jätteintressant, eftersom fler än i dag kan forska på stamcellslika celler, säger professor Helena Edlund vid Umeå Centrum för molekylär medicin.

– Men det är fortfarande lång väg till någon form av stamcellsbaserad behandling. Vi vet ännu för lite om hur man ska styra dessa stamceller till att bli en exakt celltyp, exempelvis celler som bildar insulin för behandling av diabetes eller nervceller som kan tillverka dopamin vid parkinsonbehandling.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor