Vulkaner smälter Antarktis is

För 2 000 år sedan sprutade det eld genom isen.
Publicerad

Brittiska forskare har upptäckt en aktiv vulkan under en glaciär på Antarktis. Vulkanen ligger på västra Antarktis, där isen rör sig som snabbast mot havet.

Forskare vid British Antarctic Survey undersökte området med radar från ett flygplan. De upptäckte då ett lager av aska flera hundra meter ner i isen. Askan täcker en yta nästan lika stor som Småland och kommer från det största utbrott som har ägt rum på kontinenten under de senaste 10 000 åren, enligt forskarna.

Flera vulkaner tränger upp genom Antarktis is, bland annat Mount Erebus – världens sydligaste aktiva vulkan. Det har lett till en förmodan om att vulkaner dolda under glaciärer skulle kunna påverka flödet av is på kontinenten. De nya resultaten visar att detta stämmer.

– Det är intressant efter­som det kan bidra till att förklara varför det finns så många snabba isflöden i området, säger Veijo Poh­jola, docent i glaciologi vid Uppsala universitet.

Under de senaste decennierna har de västantarktiska glaciärerna börjat strömma allt snabbare ut i havet. Vulkanen är sannolikt inte den enda förklaringen till det. I tidskriften Nature Geoscience skriver de brittiska forskarna att den senaste tidens utbredda avsmältning snarare beror på att havet blir varmare till följd av människans utsläpp av växthusgaser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor