Borreliabakteriens akilleshäl

Svenska forskare har identifierat ett protein som påverkar bakteriens antibiotikaresistens och infektionsförmåga.
Publicerad

Alla bakterier måste kunna transportera ämnen genom sitt membran, till exempel för att släppa in näringsämnen och pumpa ut gifter. Dessa öppningar mot yttervärlden kan utnyttjas som angreppspunkter för läkemedel. Nu har en grupp forskare vid Umeå universitet, i samarbete med tyska forskare, identifierat ett viktigt sådant membranprotein hos Borrelia burgdorferi. Det är en bakterie som sprids av fästingar och kan orsaka infektionssjukdomen borrelios, med symtom i form av muskelvärk och i värre fall förlamning.

– Vi förstod att vi var på rätt spår när vi såg att proteinet kan göra hål i ett artificiellt membran. Det är inte vilket protein som helst som klarar det, säger Sven Bergström, professor i mikrobiologi vid Umeå universitet med borrelia som specialområde sedan 1984.

När forskargruppen slog ut genen för BesC , som proteinet döptes till, såg de att bakterierna förlorade både sitt skydd mot olika former av antibiotika och sin förmåga att infektera möss. Forskarnas nästa steg blir nu att leta efter en molekyl som kan blockera proteinet, vilket skulle kunna oskadliggöra bakterien.

– Borrelios kan ofta behandlas ganska lätt med antibiotika. Men i vissa besvärligare fall skulle man ha nytta av ett mer specifikt läkemedel, och det hoppas vi att vår forskning ska kunna leda till, säger Sven Bergström.

Studien publiceras i PLoS Pathogens.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor