Skalbaggar rubbar klimatbalansen

En invasion av skalbaggar har lett till att skogar i Kanada börjat släppa ut mer koldioxid än de tar upp.
Publicerad

Ett av världens värsta insektsangrepp pågår just nu i den kanadensiska provinsen British Columbia. Den ökända tallborren Dendroctonus ponderosae har dödat miljontals träd. Ett varmare klimat har bidragit till att insekterna fått fäste i tio gånger större områden än under tidigare kända utbrott.

– Vi visste att skalbaggarna skulle påverka skogarnas omsättning av kol, men vi blev förvånade över hur stor effekten var, säger Werner Kurz, klimatforskare vid Pacific Forrestry Centre i Victoria, Kanada.

Han ingår i en forskargrupp som räknat ut att tallborrarna har förvandlat skogar i västra Kanada från en så kallad kolsänka – som tar upp koldioxid – till en utsläppskälla. Forskarna räknar med att balansen kommer att vara rubbad i drygt tjugo år. Under perioden kommer skogarna att ge ifrån sig närmare 50 miljoner ton koldioxid per år. Det är nästan lika mycket som hela Sveriges årliga utsläpp.

Werner Kurz och hans medarbetare skriver i tidskriften Nature att insekternas angrepp visar hur klimatförändringarna kan leda till att nordliga skogar förlorar en del av sin förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

– Effekten av insektsangrepp har studerats, men den finns ännu inte med i klimatmodellerna, säger Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI och professor i geobiosfärens dynamik.

Han tycker att resultaten är intressanta eftersom de tydligt visar hur klimatet hänger samman med kolets kretslopp i naturen. Kol lagrat i skogar kan även frigöras av bränder och torka.

Men tallborren i Kanada är relativt harmlös jämfört med människan. Våra samlade utsläpp av växthusgaser motsvarar närmare 50 miljarder ton koldioxid per år, enligt de senaste siffrorna från FN:s klimatpanel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor