De bästa forskningsbilderna

Här är vinnarna i vår bildtävling för svenska forskare.

Fler än 200 bilder sändes in till Forskning & Framstegs bildtävling! De var av alla de slag – mikroskopbilder, fotografier, teckningar och målningar, datorgenererade bilder, teleskopbilder med mera.

Juryn har haft ett svårt men ytterst stimulerande arbete med att bedöma bidragen, och den beslutade att förutom ett förstapris dela ut hela sex andrapris.

Bedömningskriterierna har varit dels bildernas skönhet och slagkraft, dels hur fascinerande deras informationsinnehåll är.

I juryn ingick Forskning & Framstegs grafiske konsult, Lars Anderson; tecknaren Airi Iliste; F&F:s redaktionschef, Cecilia Christner Riad samt som ordförande F&F:s chefredaktör, Björn Fjæstad.

1:a pris – 25 000 kronor

ERIK SVENSSON, Zooekologiska avdelningen, Ekologiska institutionen, Lunds universitet.

2:a pris – 10 000 kronor vardera

LENA CARLSSON, Avdelningen för anatomi, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

BJÖRN EKELUND, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, Institutionen för samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet, tillsammans med BENJAMIN MELIN MANDRE, AUGUST WIKLUND och ANNA ÅKERBERG.

ANDERS FRIDFELDT, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

ERIK SELANDER, Institutionen för marin ekologi, Kristinebergs marina forskningsstation, Göteborgs universitet.

ERIK LARSSON, Institutionen för biomedicin, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

JONATHAN WESTIN, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Hallå där, Erik Svensson!

-Nej, vad kul! Jaha! Är det sant? Oj!

Forskning & Framsteg når Erik Svensson i en seminariepaus. Han blir överraskad och jätteglad när han får höra att han vunnit förstapriset i bildtävlingen.

Vad forskar du om just nu?

– Jag är speciellt intresserad av gränsområdet mellan ekologi och evolution. För tillfället håller jag på med två saker. Det ena är hur djurpopulationer isoleras och nya arter börjar uppstå. Det andra handlar om hur samspelet mellan ekologi och genetik leder till förändringar inom en art. De djur som jag studerar är bland annat sländor och ödlor.

Hur går din forskning till?

– Det mesta gör jag ute i naturen, som fältexperiment. Det gäller exempelvis parningsförsöken på de vinnande bilderna.

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor