Varför utvinner vi inte mer energi ur jordens inre?

Publicerad

Fråga:

Det finns en outsinlig energikälla som aldrig förekommer i energidebatten: jordens glödande inre. Varför? Forskas det inte inom detta område?

Svar:

Det är alldeles riktigt att det finns en i det närmaste outsinlig energikälla i jordens inre. Det forskas mer och mer om hur man på ett effektivt sätt skulle kunna utnyttja denna geotermiska energi. Möjligheterna att utvinna den varierar dock från plats till plats.

På Island och i andra vulkaniska områden har man använt varma källor sedan urminnes tider. Den isländske hövdingen och skalden Snorre Sturlasson lär ha haft en egen liten uppvärmd bassäng hemma. Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan.

I Sverige är jordskorpan gammal och kall, och vi har inga vulkaner i närheten. Här ökar temperaturen på de flesta håll med måttliga 20 grader per kilometer. Trots det är Sverige ett av de länder i världen som utnyttjar geotermisk energi mest – tack vare att många hus har värmepumpar som utvinner bergvärme. Dessutom får bostäder i Lund och Lomma i Skåne sedan mitten av 1980-talet 30 procent av sin fjärrvärme från 700 meters djup.

Vår kalla jordskorpa gör att det nog kommer att dröja innan vi producerar el i Sverige med hjälp av geotermi. Vi skulle behöva borra ända ner till mellan 3 och 5 kilometers djup för att nå till den temperatur som krävs. Men det räcker inte med bara temperatur. Man måste också kunna cirkulera vatten på detta djup för att utvinna energi. Det är en stor stötesten. För några år sedan lade Lunds energi ner ett försök att utvinna värme ur ett 3 500 meter djupt hål i Råby utanför Lund just på grund av att cirkulationen av vatten på djupet var för liten.

Mycket skulle vara vunnet om vi kunde förutsäga möjligheterna för vatten att cirkulera djupt nere i jordskorpan innan vi borrar. Lönsamheten i ett borrhålsprojekt beror ju helt på hur mycket energi som man kan utvinna. Är det kanske så att man bör borra där vi har små jordskalv? Vi vet nämligen att små jordskalv ofta är förknippade med vattenförande spricksystem. Här krävs mer forskning i geofysik och utveckling av geofysiska metoder för att i framtiden kunna skapa möjlighet att producera el i Sverige med hjälp av geotermi.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor