Mitt i ljudlandskapet

Publicerad

En huvud- och torsosimulator med akustisk mätmikrofon blickar ut över Lövstafjärden i Mälaren. Här, i ett friluftsområde nära Hässelby i västra Stockholm, pågår en ljudlandskapsinspelning i stereo. Syftet är att hitta lämpliga metoder att mäta hur människor upplever de ljud som finns runt omkring dem.

Projektet ingår i en kartläggning av tysta områden på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för regeringens och EU:s nya miljömål, som bland annat omfattar att skydda tysta områden.

Ett ljudlandskap kan förenklat uttryckt beskrivas i två dimensioner: hur behagliga ljuden är och hur mycket variation det finns i dem.

Forskningsprojektet fortsätter nu på internationell nivå inom ramen för Internationella standardiseringsorganisationen ISO. Östen Axelsson, psykologiforskare vid Stockholms universitet, leder forskningen och det var också han som tog bilden.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor