Mitt i ljudlandskapet

Publicerad

En huvud- och torsosimulator med akustisk mätmikrofon blickar ut över Lövstafjärden i Mälaren. Här, i ett friluftsområde nära Hässelby i västra Stockholm, pågår en ljudlandskapsinspelning i stereo. Syftet är att hitta lämpliga metoder att mäta hur människor upplever de ljud som finns runt omkring dem.

Projektet ingår i en kartläggning av tysta områden på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för regeringens och EU:s nya miljömål, som bland annat omfattar att skydda tysta områden.

Ett ljudlandskap kan förenklat uttryckt beskrivas i två dimensioner: hur behagliga ljuden är och hur mycket variation det finns i dem.

Forskningsprojektet fortsätter nu på internationell nivå inom ramen för Internationella standardiseringsorganisationen ISO. Östen Axelsson, psykologiforskare vid Stockholms universitet, leder forskningen och det var också han som tog bilden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor