Bättre effekt med pulversprej

Läkemedel tas upp bättre via pulver i näsan.
Publicerad

Att ta medicin via nässprej i stället för i tabletter har fördelen att nässlemhinnan snabbt tar upp det verksamma ämnet. Upptaget blir också effektivt eftersom ämnet inte behöver passera magen, där exempelvis hormoner bryts ner. Men vanlig nässprej rinner lätt ner i halsen.

– Vissa smakar illa och man riskerar också att få olika stor dos, säger apotekare Nelly Fransén, nydisputerad vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

Hon har utvärderat en ny pulversprej där det verksamma ämnet finfördelas och fästs vid bärarpartiklar. I ett försök fick tretton personer pulversprej med ett läkemedel mot inkontinens. Med blodprover gick det att se att i jämförelse med vanlig nässprej togs läkemedlet upp tre gånger så effektivt.

Pulversprej kan vara ett alternativ för läkemedel som tas upp dåligt i tablettform eller som ska verka snabbt, exempelvis vid migrän. Vad finns det då för nackdelar?

– Nässprejer är generellt att föredra för läkemedel som bara tas vid behov, eftersom näsan inte är gjord för att man ska ha saker där för jämnan. Dessutom bör dosen vara låg för att begränsa mängden pulver, säger Nelly Fransén som har utfört arbetet i samarbete med läkemedelsföretaget Orexo AB.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor