Syntetiskt läkemedel hittat i växt

En syntetiskt framställd läkemedelsmolekyl har visat sig bildas naturligt i rotbarken på en växt i Afrika.

Publicerad
Växten Nauclea latifolia tillverkar det smärtstillande ämnet Tramadol.
Bild: Michel de Waard

Nauclea latifolia är en afrikansk buske som växer söder om Sahara. I afrikansk folkmedicin har växten länge använts för att behandla bland annat epilepsi, feber och smärta. När forskare identifierade det verksamma ämnet, upptäckte de att rotbarken av växten bildar stora mängder av en redan känd läkemedelsmolekyl, Tramadol, som tagits fram på syntetisk väg.

Det här är första gången som ett redan utvecklat läkemedel i efterhand hittas naturligt. Oftast är det tvärtom – först upptäcks en aktiv substans i en växt, sedan tillverkas den kemiskt.

Tramadol är en förenklad form av morfin, som används för behandling av smärta. Substansen utvecklades i Tyskland på 1970-talet, och används över hela världen. Förra året behandlades cirka 270 000 patienter med Tramadol i Sverige.

Tramadol är inte längre en patenterad substans. Men om patentet fortfarande skulle vara giltigt skulle det sannolikt vara ett intrång på patentet att utvinna substansen för kommersiellt bruk direkt ur växten.

Studien har letts av den franska forskaren Michel de Waard vid Université Josepf Fourier och presenteras i tidskriften Angewandte chemie. Arbetet har gjorts av franska, schweiziska och kamerunska forskare.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor