Mysig läsning om revolutionär idé

Publicerad
Charles Darwin är årets dubbeljubilar. 200 år har gått sedan han föddes och 150 år sedan publiceringen av Arternas uppkomst. Staffan Ulfstrands senaste bok hör till ljuspunkterna i det svenska firandet. Han berättar ledigt om påfågelns stjärt, ciklidernas artrikedom och många andra evolutionsbiologiska paradexempel. Det märks att författaren har ett lustfyllt förhållande till både språket och biologin, och att han kan sitt ämne utan och innan. Boken är en utmärkt introduktion till hur Darwins idé har format biologernas syn på livet. Något fåordig är den dock när det gäller utvecklingslärans egen utveckling. Under flera decennier ansåg det stora flertalet biologer att det naturliga urvalet enbart verkar på enskilda individer eller gener. Att urvalet även skulle kunna verka på gruppnivå ansågs nästan löjeväckande. Men på senare år har gruppselektionen kommit in i värmen igen, vilket påverkar teorier om hjälpsamhet och andra viktiga sociala beteenden. Staffan Ulfstrand avhandlar frågan på mindre än två sidor. Förhoppningsvis dyker han djupare i ämnet i nästa bok.

Darwins idé

Ulfstrand, Staffan
Symposion

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor