Biomassa i kolkraftverk hjälper EU-mål

Eldning av pellets och restprodukter kan minska koldioxidutsläpp och öka efterfrågan på biomassa även i Sverige.
Text Johan Falk
Publicerad
Brännbart. Svensk biomassa, som flis, kan bli mer attraktiv på den europeiska marknaden.
Bild: Michael Stocks

De flesta kolkraftverk i Europa skulle kunna anpassas för att elda 10–20 procent biomassa. Det visar en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– I vissa pannor skulle andelen kunna vara högre, men vid höga mängder biomassa försämras verkningsgraden och risken för korrosion ökar drastiskt, säger Julia Hansson, som skrev avhandlingen.

Kol står i dag för 80 procent av Europas strömförsörjning. Med inblandning av biomassa skulle utsläppen av koldioxid minska med 85 miljoner ton per år, eller ungefär en tiondel av EU:s målsättning till år 2020.

– Det som påverkar hur mycket biomassa som kan blandas in är förutom pannan även vilken typ av biomassa man har, säger Julia Hansson.

Men i praktiken sätts också gränsen av hur mycket pellets, flis, jordbruksrester och annan biomassa som kan levereras till verken.

– Nästan hälften av dagens kolkraftverk ligger relativt nära kusten eller större vattenvägar och har därmed möjlighet att importera biomassa, säger Julia Hansson.

Det innebär att även länder med liten mängd kolkraft – som Sverige – kan få större efterfrågan på biomassa.

– Handeln med biobränsle har ökat snabbt på senare år, och det finns stora möjligheter för den att fortsätta öka, säger Julia Hansson.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor