Enklare sätt att göra stamceller

Publicerad

Ett framtida önskescenario är att hos exempelvis en parkinsonpatient kunna stimulera stamceller i hjärnan att bilda de dopamintillverkande celler som har slagits ut. Hittills har det dock behövts flera olika ämnen för att styra en vilande nervstamcell, något som gjort metoden tekniskt knepig att använda.

Nu visar en grupp tyska forskare vid Max Planck-institutet för molekylär biomedicin i Münster att sådan omprogrammering låter sig göras med bara ett ämne, en så kallad transkriptionsfaktor kallad OCT4.

Hittills är den bara testad på celler i provrör, men forskarna skriver i tidskriften Nature att de hoppas kunna göra om konststycket även i levande vävnad, och då först på möss.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor