Norrlands historia skrivs om

Publicerad
**Brända ben**. Fynd från 11 000 år gamla boplatser i Tornedalen.
Bild: Olof Östlund

När arkeologer i höstas undersökte marken inför ett gruvbygge utanför Pajala hittades rester av två boplatser som nu har kol-14-daterats. Fynden är 11 000 år gamla, tusentals år äldre än vad man tidigare har trott om människans ankomst till dessa trakter. Enligt Nationalencyklopedin smälte inlandsisen i Norrbotten bort för 9 000 år sedan.

– De här människor­na följde nog isens gränser. De var jägare och samlare och levde i grupper på omkring tjugo människor. Fast just fyndstället var en liten jaktplats för ett par personer, säger Olof Östlund, arkeolog vid Norrbottens museum.

På senare tid har forskarna börjat ompröva dateringen av inlandsisens avsmältning.

– Pajalafynden är i linje med den allra senaste forskningen om issmältningen, säger Gunhild Rosqvist, professor i geografi vid Stockholms universitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor