Troende tvivlar på vetenskap

Publicerad

I en nylig attitydunder­sökning utförd av Vetenskap & Allmänhet instämmer nära 60 procent av dem som tror att Gud skapade människan i att ”den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt”, att jämföra med 30 procent av dem som inte tror på Gud.

De troende har också lägre tilltro till både forskare och forskning än icke-troende. Inte oväntat påverkar religiositet synen på forskning om teologi i positiv riktning, medan forskning om evolutionsbiologi värderas betydligt lägre av troende än av andra.

Bland dem som tror på någon gud eller ande, och än mer bland dem som tror att Gud skapade människan vid en viss tidpunkt, är det nästan dubbelt så vanligt som bland icke-troende att anse vetenskap och teknik vara svåra att förstå.

Sju av tio troende anser att religiös tro och en vetenskaplig syn på tillvaron går att förena, medan sju av tio icke-troende tvärtom menar att de omöjligt kan förenas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor