Ett byte från rovdjur till byte?

Publicerad

**Fråga:** I en näringskedja äter ett djur ett annat. Men finns det på samma nivå i en kedja predatorer som båda är lika benägna att äta varandra? Det borde ge upphov till rätt spektakulära fighter!

*P.A. Berglund*

**Svar:** Generellt har rovdjur utvecklats för att fånga byten som är mindre än dem själva, med så liten risk och ansträngning som möjligt.

Detta för att slippa spektakulära fighter. Men det kan förekomma att vuxna fiskar äter yngel eller mindre exemplar av andra rovfiskar. Till exempel kan abborrar äta små gäddor, och röding kan äta små öringar.

*Mats Grahn, lektor i evolutionsbiologi vid Södertörns högskola.*

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor