Borr mot okända djup

Svensk geovetenskap kan snart ta rejäl fart framåt, tack vare en superborr som kan borra till 3 kilometers djup.
Publicerad
**Superborr**. Svenska forskare får snart tillgång till en borr liknande denna.
Bild: Atlas Copco

En ny superborr, som ska köpas in av Lunds tekniska högskola (LTH) för 20 miljoner kronor, når tre kilometer ner i berggrunden. Med hjälp av den ska forskarna ta reda på om berget klarar lagring av koldioxid eller kärnavfall, och undersöka grundvattnet på stora djup. Borren kan också användas för att utforska meteoritnedslag och hur långt ner i jorden det finns liv.

I forskningen används så kallad kärnborrning, där små prover av berget tas upp av borren. Vanliga kärnborrar når till mellan 500 och 1 000 meters djup. Men det räcker inte för att ta reda på allt som forskarna vill veta. Kolidioxid måste till exempel lagras djupare än 1 000 meter.

– Vi tror att det första ve-tenskapliga uppdraget för riggen blir studier av den svenska fjällkedjans tillkomst och uppbyggnad. I så fall blir det borrningar i Jämtland, dock tidigast 2011, säger Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid LTH.

Liknande borrmaskiner finns i USA, Australien och Sydafrika, men används mest av gruvindustrin.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor