Ny metod stoppar cancer

Spridningen av cancer kan hämmas åtminstone hos möss, rapporterar forskare i Nature Biotechnology.
Publicerad
**Blockerar spridning.** Hos obehandlade möss bildas fler metastaser i lungorna (mörkt lila), än hos möss som får behandling med hämmaren.
Bild: Lima, Whitehead Institute For Biomedical Research

Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser. En spridd cancer är svår att behandla, och patienterna får sämre prognos. I dag finns ingen förebyggande behandling mot metastaser.

Tidigare studier i provrör har dock visat att vissa slags så kallat mikro-rna kan styra huruvida cancerceller sprider sig. Mikro-rna är korta strängar av rna, som kan påverka cellerna genom att se till att specifika proteiner inte bildas.

Forskarna bakom den nya studien har tagit fram en speciell hämmare av mikro-rna. Den består av rna-bitar som binder till en viss typ av mikro-rna kallat miR-10b, som främjar cancerspridning. Metastaser har höga nivåer av detta slags mikro-rna, till skillnad från frisk vävnad. Hämmaren påverkar därför bara cancerceller.

I experimentet fick möss tumörceller insprutade och fick då cancer som spreds till lungorna. Hos möss som behandlades med hämmare minskade andelen lungmetastaser med 80 procent, jämfört med de möss som inte fick behandling.

– Nu har vi visat att våra idéer fungerar. Nästa steg blir att kombinera miR-10b-hämmare med kirurgi. Tanken är att se om vi kan förhindra återfall i cancer och bildning av metastaser efter att tumören tagits bort, säger cancerforskaren Li Ma.

Marie Henriksson, cancerforskare vid Karolinska Institutet, påpekar att många patienter dör av metastaser och inte av huvudtumören.

– Därför är tanken att ge mikro-rna-hämmare i förebyggande syfte mycket lockande, säger hon.

Steget från mus till människa är dock långt, och det tar minst fem år innan metoden kan prövas på människor.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor