Att tåla hög höjd spreds snabbt

Publicerad
**Viktig anpassning.** I Tibet är syrehalten i luften 40 procent lägre än vid havsnivån.
Bild: Jing Wang
Genetiska förändringar sprids snabbt om miljön är den rätta. Det visar analysen av en förändring som underlättar att leva på hög höjd. Forskarna jämförde arvsmassan hos etniska hankineser och tibetaner. De förstnämnda lever nära havsnivån, medan Tibet ligger på 4 000 meters höjd. Tibetanerna visar sig bära på en genetisk förändring som ger mer effektiv syreupptagning, en markör som kineserna saknar. De båda grupperna skildes åt för ungefär 2 750 år sedan. Det gör förändringen till en av dem som fått snabbast genomslag, skriver forskarna i tidskriften Science. Den mutation som gör att vuxna nordeuropéer kan bryta ner mjölksocker tog 7 500 år på sig att spridas lika mycket.

Det ska vara mjölksocker och lufttryck

I F&F 7·2010 i papperstidningen står det ”Den mutation som gör att vuxna nordeuropéer kan bryta ner mjölkprotein tog 7 500 år på sig att spridas lika mycket.” Men det är fel. Mjölkprotein har vi och våra förfäder alltid kunnat bryta ner. Det ska stå mjölksocker. Tack till Göran Björnhag som upptäckte detta.

I bildtexten står det att syrehalten på 4 000 meters höjd är 40 procent lägre än vid havsnivån. Syrehalten är dock 21 procent i hela luftmassan, men lufttrycket är 40 procent lägre. Vore det 40 procent lägre syrehalt skulle det betyda en blandning med endast 12,6 procent syre och det kan ingen överleva ens vid havsnivån. Tack till Claes Rönblom som upptäckte detta.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor