Kemister skriver världshistoria

Publicerad
Det finns knappast någon mer livsavgörande kemisk reaktion skapad av människan än den så kallade Haber-Boschprocessen. Den omvandlar kvävgas och vätgas till ammoniak, en råvara för konstgödsel. Ungefär hälften av allt kväve i en genomsnittlig människas kropp har hamnat där på grund av Haber-Boschprocessen. Upphovsmännen var två tyska kemister: den briljante och självupptagne Fritz Haber och den store industrialisten, senare alkoholisten, Carl Bosch. Genombrottet kom år 1909 och gav upphov till fabriker stora som städer. De blev hjältar i en tid då kemin stod för framsteg och människans makt över naturen. Fritz Haber fick Nobelpriset år 1918 – trots att många ansåg honom ovärdig på grund av att han också hade utvecklat stridsgaser under första världskriget. Under både första och andra världskriget blev gödselfabrikerna också direkt indragna i de militära ansträngningarna eftersom de kunde användas för att tillverka ammunition. Historien om Fritz Haber och Carl Bosch har berättats många gånger förut. Men i författaren Thomas Hagers tappning är den sträckläsning om revolutionerande forskning, världskrig och fängslande livsöden.

The alchemy of air

Hager, Thomas
Harmony Books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor