Varför blommar isen?

Publicerad

Bild: Privat

**Fråga:** Det här är isrosor på vårt trädäck. Det hade töat och däcket var fuktigt när det frös på. Däcket består av 120 mm brunimpregnerad furu. Hur kan dessa strukturer uppkomma? Det ser ju ut som fraktaler eller avtryck av ormbunkar.

*Peter Nilsson, Vejbystrand*

**Svar:** Mönstret på trädäcket är samma typ som de frostmönster som kan bildas på en fönsterruta en kall vinterdag.

När fria iskristaller bildas växer de normalt i vissa givna riktningar som bestäms av isens inre hexagonala (sextaliga) symmetri. Dessa riktningar kan man se särskilt tydligt i så kallade dendritiska snökristaller med sex ”armar”.

När isen kristalliserar på exempelvis ett fönster eller ett trädäck påverkas kristallens framväxt av bland annat repor i underlaget och ytans egenskaper. Feta ytor ökar till exempel sannolikheten för ett fjäderliknande mönster.

Men även temperaturen och luftfuktigheten tycks ha en avgörande roll. Är luften relativt torr och underlaget mycket kallt, neråt 25 minusgrader, uppstår oftare ett mönster som påminner om snökristallens, medan fuktigare luft främjar fjäderliknande former av det slag som syns på trädäcket. Det beror på att den fuktiga luften bombarderar ytan med så stor mängd vattenmolekyler att typiska iskristallmönster inte hinner bildas. Vattenmolekylerna som kondenserar på ytan kommer då att bilda mer oregelbundna mönster, och resultatet kan bli fjäderformat.

*Ivar Olovsson, professor emeritus i oorganisk kemi, Uppsala universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor