Fi större än Kd bland samhällsforskare

Ekonomer står till höger och sociologer till vänster. En ny undersökning bekräftar fördomar, men visar också ett oväntat stort stöd för Feministiskt initiativ.
Publicerad

Genusvetare gillar Feministiskt initiativ, statsvetare Socialdemokraterna, sociologer Vänsterpartiet och ekonomer och jurister gillar Alliansen – framför allt Folkpartiet. Det visar en enkät bland forskare vid tjugofem svenska lärosäten.

Värt att notera är att forskarna till höger dessutom premierar ett aktörsperspektiv på tillvaron, medan forskare till vänster betonar strukturer. Sådana faktorer kan påverka vilka frågor och perspektiv som driver forskningen.

Den stora bredden visar dock att samhällsforskningen i sin helhet bör kunna ge en allsidig bild av verkligheten. Men en alltför stor homogenitet inom ett ämne kan hämma den vetenskapliga kvaliteten, menar forskarna bakom studien.

Resultaten är publicerade i Ekonomisk debatt, och bygger på drygt 1 500 enkätsvar från 2006.

**Så röstar samhällsforskarna**

* 22,7 % Fp

* 16,5 % S

* 14,2 % M

* 8,6 % Mp

* 8,1 % V

* 3,9 % Fi

* 2,4 % Kd

* 2,4 % C

* 19,7 % Övrigt/ej svar

Källa: Ekonomisk debatt

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor