En gris med grymt flyt

Vildsvinen har en bökig historia i vårt land. De har funnits här lika länge som vi, men har hunnit utrotas och återinföras flera gånger.
Publicerad

Bild: Sten Christoffersson / Scanpix

Vildsvinen har beskrivits som ”skenande jordfräsar” som förstör skördarna för bönderna och plundrar folks trädgårdar. Men de är populära hos jägarna och anses även kunna göra nytta i skogen eftersom deras bökande i jorden faktiskt gynnar många växtarter. Det fastnar också mycket frön i pälsen på vildsvinen. När de sedan kliar sig mot trädstammar lossnar fröna, så de hjälper även till att sprida växter till nya miljöer.

Vildsvinen kom precis som människan hit efter senaste istiden. På 1600-talet utrotades vildsvinen, men återintroducerades på Öland under 1720-talet. Bönderna där blev inte glada, så svinen utrotades återigen på 1750-talet. Under 1800-talet och framåt infördes vildsvin till hägn i södra Sverige.

Det var under 1970-talet som man kunde konstatera att förrymda vildsvin nu förökade sig i frihet i Sverige. I dag tror man att vi har 150 000 individer spridda i landets södra och mellersta delar.

Ett skäl till att vildsvinen har blivit så många är deras förmåga att föröka sig. En sugga kan få upp till åtta kultingar i en kull, och de kan para sig större delen av året.

Ett möte med en fullvuxen vildsvinsgalt är något man sent glömmer. Galten kan väga 200 kilo, och de stora betarna i underkäken kan ge ett skrämmande intryck. Men vildsvinen är fredliga och skygga djur som i normala fall inte utgör något hot mot människor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor