Hon spårar embryots viktigaste vägval

Under ett avgörande ögonblick i embryots tidiga utveckling bildas en första cell som skiljer sig från sina föregångare. Deng Qiaolin söker den cellen.
Publicerad
Deng Qiaolin.
Bild: Lena Granfelt
Det befruktade ägget delar sig i två celler, som i sin tur delar sig igen och igen. Men någon gång måste mönstret brytas så att nya slags celler kan uppstå – annars skulle kroppen bli en oformlig cellboll. – Nu har det äntligen blivit möjligt att ta reda på hur det går till, säger Deng Qiaolin, forskare vid Ludwiginstitutet för cancerforskning i Solna. Under ett mikroskop dissekerar hon musembryon med upp till 16 celler och mäter sedan vilka gener som är aktiva i var och en av dem. På så vis försöker hon hitta en cell som har tagit det första steget mot att bilda någon av kroppens vävnader. Analyserna bygger på ny teknik som gör det möjligt att avläsa mindre än en miljondel av ett miljondels gram arvsmassa från en enda cell. Deng Qiaolin har nyligen fått ett stipendium på 1,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Hennes arbete gäller grundläggande kunskap om livet, men hon hoppas att liknande analyser ska komma till användning i samband med provrörsbefruktning. Förutom musembryon kommer hon att analysera embryon från rundmaskar, afrikanska klogrodor och människor.

Deng Qiaolin

Född 1978 i den sydkinesiska staden Jiu Jiang.

Familj maken Zhe Jin, hjärnforskare, och dottern Chuhan som är tre och ett halvt år gammal.

Gjorde för tio år sedan studerade medicin vid Fudan university i Shanghai, Kina.

Gör om tio år hoppas få leda en större forskargrupp, helst i Kina.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor