Yrkena som bäddar för skilsmässa

Skilsmässor följer tydliga mönster. Lågutbildade separerar oftare.
Publicerad
**Utsatt yrke**. Skilsmässor är vanliga inom brandkåren.
Bild: Trons / Scanpix

Riskfaktorerna för skilsmässa eller separation är tydliga, enligt en studie av 160 000 par i Sverige. Att gifta sig vid unga år ökar risken, precis som att åldersskillnaden i relationen är stor. En annan riskfaktor är stor skillnad i utbildningsnivå, eller att båda har låg utbildning. Även i förhållanden där papporna inte är föräldralediga med barnen ökar risken för separation.

Ytterligare en riskfaktor är att den ena partnern är född utomlands och den andra är född i Sverige av svenskfödda föräldrar. I dessa fall har man tagit hänsyn till faktorerna ovan och sett att det just är den kulturella skillnaden som ökar sannolikheten för separation.

Skilsmässa är vanligast drygt tre år efter giftermålet. Sedan sjunker risken, för att öka igen efter åtta år.

En annan studie visar att risken för separation eller skilsmässa är 40 procent högre om man är långpendlare, och att risken är störst under det första året av pendling.

Dessutom medför yrkesvalet olika risknivåer för separation eller skilsmässa (se listan).

###Yrkesgrupperna med högst andel separationer …

Andel separerade, procent

* 26 Säkerhetspersonal, t ex brandmän eller väktare

* 25 Köks- och restaurangarbetare, låg utbildning

* 25 Servicepersonal med låg utbildning

* 24 Städare

* 24 Bygg-, fabriks- och godsarbetare

* 23 Renhållnings- och återvinningsarbetare

* 23 Transport- och maskinförararbetare

* 23 Kockar, servitörer, hovmästare

* 22 Kundinformatörer

* 22 Grovarbetare

###… och med lägst

Andel separerade, procent

* 10 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk

* 11 Civilingenjörer

* 11 Lantmästare, skogsmästare

* 11 Fysiker, matematiker, statistiker

* 11 Förskollärare, fritidspedagoger

* 11 Grundskollärare

* 12 Ingenjörer, tekniker

* 12 Jurister

* 12 Biomedicinska analytiker

* 12 Läkare, tandläkare, apotekare, veterinärer

Källa: *Välfärd*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor