Hand i hand

Publicerad

Bild: Lee Berger / University Of Witwatersrand

Knappt två miljoner års utveckling skiljer de båda händerna åt. Den mindre tillhör en kvinna av arten Australopithecus sediba, vår äldsta människosläkting som år 2008 upptäcktes i Sydafrika. Handens förmåga att greppa antyder att dessa förmänniskor kan ha tillverkat verktyg. Röntgenundersökning av kraniet visar att hjärnan var mer människolik än hos tidigare funna Australopithecus-arter, med mer utvecklade pannlober. Möjligen var hon en direkt föregångare till vår anmoder Homo erectus.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor