Kolonisering av havsbotten före år 2000

En prognos från sent 1960-tal präglades av vild teknikoptimism.
Publicerad

Bild: Emmy Lundström

Framtidsforskarna på 1960- talet var rätt självsäkra. De sysslade med vetenskap, det poängterades ofta; de var inte som forna tiders siare och spågummor. Även i mastodontverket År 2000. Världens utveckling under de närmaste tre decennierna (Beckmans), framhölls att rönen inte var lösa spekulationer utan vetenskapligt grundade. Herman Kahn & Anthony J. Wiener gav ut boken 1967, och den kom på svenska 1969. Harman Kahn var chef för Hudson institute i USA och hade bland annat forskat om spelteori och beslutsfattande.

Boken hade ett mycket brett anslag och innehöll bland annat en lista på ”100 mycket sannolika tekniska innovationer under sista tredjedelen av 1900-talet”. Några var träffsäkra: utveckling av lasertekniken, mer tillförlitliga väderprognoser, användning av tvåvägs ficktelefoner, datorer för hemmabruk, mer utbredd användning av höghöjdskameror och förbättrad sjukvård i de rika länderna.

Men de flesta förutsägelserna hade inte realiserats år 2000: nedfrysning av människor under lång tid (månader eller år), möjlighet att enkelt välja kön på barn, kolonisering av havsbotten, genetisk styrning av personligheten, styrning av väder och klimat, styrbar och högeffektiv sömn samt konstgjorda månar för effektiv nattbelysning.

Bland de mindre sannolika landvinningarna inför slutet av 1900-talet framhöll Kahn & Wiener till exempel människans anpassning till att leva och andas i vattnet, förmåga att manipulera planeterna, modifikation av solsystemet samt teknologisk telepati.

Och bland de mer avlägsna men inte helt orealistiska framstegen fanns antigravitation och kolonisering av planeterna.

Se där en karta över de stora drömmarna på 1960-talet – en tid av vildvuxen teknik­optimism.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor