Kan en björn från Amerika bli mamma i Europa?

Publicerad

**Fråga:** Många djurarter förekommer i både Europa och Nordamerika, exempelvis varg, björn, älg och bison. Har de båda varianterna gemensamt ursprung? Kan de para sig med varandra och få fertila avkommor?

*Bertil Ring*

**Svar:** De däggdjur du nämner stammar vart och ett från ett gemensamt ursprung som går tillbaka flera hundra tusen år. De flesta har utvecklats i Asien och därefter spridit sig över Berings sund till Nordamerika. Detta har skett under perioder när klimatet har medgett passage mellan kontinenterna. Vissa forskare tror dessutom att vargen har vandrat över flera gånger, och att de vargarter som nu finns i Nordamerika härstammar från flera olika invandringstillfällen. Den varg som amerikanerna kallar timber wolf eller gray wolf är av samma art som vår varg, Canis lupus. Men det är mer oklart vilket ursprung den ”östliga vargen” samt den ”mexikanska vargen” har. Dessutom har amerikanerna sin prärievarg, coyote (Canis latrans). I östra USA förekommer hela populationer av hybrider mellan varg och prärievarg. Alla olika vargarter kan para sig med varandra och få fertil avkomma.

Nordamerika har också flera björnarter, både brunbjörn (Ursus arctos, kallas ibland grizzly) och svartbjörn (Ursus americanus), medan Europa bara har brunbjörnen.

Vad gäller bison har populationerna på de två kontinenterna glidit långt isär och utgör två olika arter. I Nordamerika finns bison (Bison bison) och i Europa visent (Bison bonasus). Även kronhjortarna utgör två olika arter, men här går artgränsen inte vid Berings sund. I Nordamerika och Asien finns Cervus canadensis, medan den europeiska arten heter Cervus elaphus. Älgen har också av vissa forskare delats upp i två arter, Alces alces i Europa och Asien och Alces americanus i Nordamerika. Men många anser att dessa egentligen är samma art, Alces alces.

Alla dessa arter eller underarter kan få fertil avkomma med varandra. Detta har prövats i fångenskap.

*Håkan Sand och Olof Liberg, docenter i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor