Värmen gör Arktis grönare

Publicerad

Arktis får fler vintergröna buskar, de flesta växter har blivit högre och andelen kal mark minskar. Det internationella Tundraexperimentet, där också svenska forskare ingår, har följt växtligheten i polartrakterna i 30 år och trenden är nu fastlagd. Alla förändringar har kunnat relateras till de senaste årens uppvärmning av Arktis.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor